SAIMAA ON MEILLE TÄRKEÄ!

Savonlinna-Risteilyt pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen ja

mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuuslupaus:

Savonlinna-Risteilyt pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen ja mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen. Tarkkailemme toimintaamme useammalla eri vastuullisuuden osa-alueella tehden kaikkemme ympäristön hyvinvoinnin eteen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vastuullisen matkailun periaatteita.

Saimaa on meille tärkeä!

Lajittelu ja kierrätys

 

Toisen roska on toisen aarre.

 • Suosimme kierrätystä myös omissa ostoissamme ja hankinnoissamme
 • Kierrätämme ja lajittelemme syntyvän jätteen
Tuolit_elviiralle

Konkreettiset toimenpiteet:

Pyrimme minimoimaan kaiken jätteen määrän. Tuote- ja raaka-aineostoissa pyritään minimoimaan pakkausjätteen määrä ja mahdollinen hävikki. Syntyvän jätteen lajittelemme ja kierrätämme mahdollisuuksien mukaan: esimerkiksi biojäte, pahvit, metallit ja lasi löytävät tiensä oikeaan jäteastiaan.

Omissa hankinnoissamme kannatamme kierrätystä, niin remonttitarvikkeet kuin muutkin materiaalihankinnat pyrimme tekemään mahdollisuuksien mukaan kierrätettynä. Esimerkiksi Elviira-laivaan kesäksi 2021 tulevat uudet tuolit ovat eläneet elämäänsä jo kahden muun ravintolan palveluksessa, ja nyt pienellä kunnostuksella ne pääsevät näkemään maailmaa vielä Saimaan laineilta käsin. Matot on myös kierrätetty. Saimme palovaatimukset täyttävät hyväkuntoiset matot uudistuskohteesta.

Energiankulutus

 

Haluamme vähentää energiankulutusta.

 • Päivitämme laitteistoa energiatehokkaaksi ja optimoimme niiden käyttöä
 • Laivoihin mahdollisuus liittää aurinkoenergiajärjestelmä ja -paneelit

 

Energia_Elviira

Konkreettiset toimenpiteet:

Energian kulutuksessa suurta roolia pitävät kylmälaitteet. Olemme päivittäneet laitteita uudemmiksi ja energiatehokkaiksi, sekä optimoimme niiden käyttöä. Jos kaikki tarvikkeet saa suinkin mahdutettua yhteen kylmäkaappiin, voimme sammuttaa toisen kaapin.

Tulevaisuudessa mahdollisuutena energian hankinnalle on aurinkopaneelit. Aurinkoisella Saimaalla saisimme kerättyä aurinkoenergiaa kattamaan kylmälaitteiden energiankulutuksen. Laivojen kansikatosten päällä on otollinen paikka paneeleilla köllötellä auringonpaisteessa.

Fossiiliset polttoaineet

 

Kaikki keinot käyttöön fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi.

 • Laivojen moottoreissa on otettu huomioon energiatehokkuus ja päästöt
 • Vältetään turhaa tyhjäkäyntiä.
 • Moottoreita säädetään tietokoneella kulutuksen optimoimiseksi
 • Ennakoiva ajo osana toimintakulttuuria
 • Mahdollisuus biopolttoaineiden käyttöönottoon
Kapteeni_Ieva

Konkreettiset toimenpiteet:

Tällä hetkellä m/s Ieva ja m/s Elviira kulkevat kevyellä moottoripolttoöljyllä eli MDOlla. Laivojen moottorit ovat tämän vuosituhannen malleja, joten niiden tekniikassa on huomioitu energiatehokkuus ja päästöt. Kummankin laivan moottoria pystyy säätämään tietokoneen avulla optimoidakseen sen kulutuksen.

Laivojen polttoaineen kulutus

Laivojen moottoritehot on optimoitu, jotta ne kuluttaa vähemmän polttoainetta, säästää moottoria ja pidentää sen käyttöikää. Vältämme turhaa tyhjäkäyntiä satamissa. Ajamme lähtökohtaisesti runkonopeudella, jolloin laiva ei tee ylimääräisiä kiihdytyksiä tai muita äkkinäisiä liikkeitä, jotka kuluttaisivat jälleen enemmän polttoainetta eli noudatamme ennakoivan ajon periaatteita vesillä liikkuessamme. Ennakoiva ajo tarkoittaa meillä ekologista ja turvallista ajattelutapaa muut vesillä liikkujat huomioiden kapteenin näkökulmasta. Keskeinen tavoitteemme on turvallisen, taloudellisen ja polttoainetta säästävän ajamisen tavan noudattaminen. Turvallisen ja ennakoivan ajon toimintatapa tuottaa pienemmän vesiliikenneturvallisuusriskin ja säästää ympäristöä, laivaa sekä itseään. Ennakoiva ajo luo turvallisuutta kaikille vesilläliikkujille.

Kaudella 2021 laskettu co2 päästö oli m/s Ievalla 1721g / matkustaja, vastaa keskimäärin 12 km henkilöautolla ajoa.

m/s Elviiralla 3974g / matkustaja, vastaa keskimäärin 26 km henkilöautolla ajoa. Vuoden 2021 autojen co2 keskipäästö oli 151g / km.

Biopolttoaineiden käyttöönotto

Siirrymme käyttämään biopolttoaineita jakeluverkon kattaessa alueemme. Tulevaisuudessa polttoainevaihtoehtona ovat myös kaasu, vety ja sähkö. Tämän hetkisen arvion mukaan vuosittaiset polttoainekustannukset nousisivat 3-4% kaasuun tai vetyyn vaihtamisen seurauksena. Lisäksi tulee muutostöiden ja laitteiden aiheuttamat useiden kymmenien tuhansien kustannukset. Sähköön vaihtamisen kustannukset olisi 100 000 €. Seuraamme tilannetta ja pidämme kaikki vaihtoehdot avoimena.

Yrityksen kuljetukset järjestetään jo nyt biokaasua käyttävällä autolla. Biokaasun käyttö polttoaineena vähentääkin auton kasvihuonekaasupäästöjä noin 85 % verrattuna bensiiniin, kun huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt eli polttoaineen päästöt tuotannosta käyttöön asti. Ajamalla biokaasulla bensiinin sijaan vähenee hiilidioksidipäästöt 2940 kg / auto vuosittain. Laskelman on tehnyt Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto.

Vedenkulutus

 

Stop ylimääräiselle lotraukselle.

 • WC-istuinten huuhtominen järvivedellä
 • Järviveden käytön lisääminen mahdollisuuksien mukaan siivouksessa.
 • Ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttö
Vesi_Elviira

Konkreettiset toimenpiteet:

Aluksissa on tehty veden paineen alennus joka vähentää veden kulutusta. Alusten wc-istuinten vedenkulutus on myös alennettu. Ievassa vessat huuhtoutuvat järvivedellä joka menee septitankin kautta kaupungin jätevesiverkkoon, jolloin ei tarvita puhdistettua vettä lainkaan. Yksikin wc-istuimen vetäisy vie vettä n. 4 litraa, joka on vuositasolla merkittävä määrä vettä. Käytännön keino alusten vedenkulutuksen vähentämiseen on saaminen myös Elviiran vessat toimimaan järvivedellä. Myös Elviirassa menee jätevedet septitankin kautta kaupungin jätevesiverkkoon.

Saimaalla myös esimerkiksi käsienpesuveden voisi teoriassa nostaa järvestä, mutta alueellisesti vaihtuvat sinileväesiintyvät toisivat liian suuren terveysriskin, jos emme aina olisi täysin varmoja vesialueen levättömyydestä. Tärkein asia on kuitenkin asiakkaidemme turvallisuus, ja emme halua ottaa riskiä sinilevälle altistumisesta ja näin puhdas vesi otetaan kunnan vesijohtoverkostosta.

Aluksissa toimivat myös laivaravintolat, joten tiskiä tulee. Alusten astianpesukoneet on uusittu vettä säästäviksi malleiksi. Koneissa valitaan myös mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisin pesuohjelma.

Ammattilaiskäyttöön suunnatuista konetiskiaineista valitsemme ympäristömerkin omaavia aineita. Koska huolehdimme omalta osaltamme sinisestä Saimaasta niin alustemme kaikki jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesijärjestelmään eikä niitä lasketa Saimaaseen.

Käyttämämme puhdistusaineet omaavat ympäristömerkit. Käytämme siivouksessa mahdollisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan mahdollisimman paljon järvivettä jolloin käyttämämme puhtaan veden määrä vähenee.

Palveluiden tuottaminen ympäristöystävällisesti ja luonnon kunnioittaminen

 

Vesitie ei kulu.”

 • Emme jätä jälkiä luontoon
 • Roskien huolehtiminen jäteastioihin, ei luontoon ja vesistöihin
 • Olemme sitoutuneita norppaystävällisen matkailun pelisääntöihin.

 

Vesitie_Elviira
norppamatkailu

Konkreettiset toimenpiteet:

“Vesitie ei kulu” joten kulkiessamme jälkeemme jää vain pieni aallokko merkiksi että joku tästä on mennyt. Myöskään rantautuessamme emme jätä jälkiä luontoon, vaan ammattitaitoinen miehistömme kiinnittää laivan laituriin tai luonnontilaiseen rantaan kuluttamatta luontoa.

Omat roskamme löytävät tiensä roskakoreihin emmekä jätä niitä jälkeemme. Lisäksi järjestämme asiakkaillemme roska-astioita helposti saavutettavissa paikoissa välttääksemme heidän roskien päätymisen ympäristöön. Laivojen kansilla tuulee, joten risteilyjen aikana henkilökuntamme kiertää kannella säännöllisesti, kerää roskia pöydistä ja tarjoutuu viemään mukanaan roskikseen käärepaperin jota asiakas hypistelee käsissään.

Norpparisteilyillämme kunnioitamme norpan elinoloja ja tarkkailemme norppaa sopivalta etäisyydeltä niin ettei norppa häiriinny. Pidetään norppa kivellä.

 

Laivojen ravintolatoiminnan vastuullisuus

 

Laivojen keittiöissä lähiruoka on normaali käytäntö.

 • Reseptiikka on hiottu niin että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän.
 • Särkeä kalastamalla suojelemme Saimaata rehevöitymiseltä.
Nuotanveto_Elviira

Konkreettiset toimenpiteet:

Ruokalistallamme lähiruoka on jo normaali käytäntö ja aina tilanteen ja saatavuuden salliessa käytämme luomutuotteita. Haluamme myös ruoka-annoksilla edistää luonnon monimuotoisuutta, ja esimerkiksi kalastamalla ja tarjoamalla särkeä voimme osaltamme vähentää Saimaan rehevöitymistä.

Kalastamalla särkeä suojellaan järvien planktonia, joka järveen jäädessään pääsee toteuttamaan toimintaansa hiilinieluna ja estämään rehevöitymistä. Hauki säätelee särkien määrää, mutta taas särkien aiheuttama rehevöityminen heikentää haukien kutuympäristöä ja siten vähentää haukien määrää. Näin kalaston rakenne on vääristynyt, johon voimme myös vaikuttaa kalastamalla särkeä ja valmistamalla siitä herkullisia ruoka-annoksia laivoissa. Samalla tuemme paikallista kalastuskulttuuria ja -elinkeinoa.

Tarjoamme asiakkaillemme aina mahdollisuuden kasvis- tai vegaaniseen ruokailuun.

Hävikin vähentäminen

Hävikin estämiseksi optimoimme annoskoot ja esimerkiksi buffetruokailujen ajan laivan kokki valmistaa lisää ruokaa sitä mukaa kun sitä menee. Olemme ottaneet hävikin mahdollisuuden huomioon tarjoamiemme ruokalajien määrässä; mitä useampia eri ruokalajeja on pöydässä, sitä suurempi hävikkimahdollisuus on. Tästä syystä panostamme mieluummin laatuun kuin määrään.

Elviiralla ja Ievalla kaikki mahdollinen ruoka tehdään alusta asti itse, joten myös kokit ovat pystyneet hiomaan reseptiikkaa välttääkseen hävikin. Jos jotain tarviketta jää yli hyödynnetään se myöhemmin muussa yhteydessä.

Kahviotuotteiden tarjoilussa suosimme biohajoavia tai kartonkisia astioita silloin kun lasien tai posliinilautasten käyttö ei ole suositeltua hajoamisvaaran vuoksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilijalanjälkilaskurin käyttö.

 

Meille ympäristö on erittäin tärkeä asia.

 • Yrityksen hiilijalanjälki on mitataan kevään 2022 aikana.
 • Tutkimme missä asioissa voimme vielä parantaa toimintaamme ja ryhdymme toimiin!
Kaasuauto_Savonlinna_Risteilyt

Konkreettiset toimenpiteet:

Savonlinna-Risteilyt saa kevään 2022 aikana hiilijalanjälkimittauksen tuloksen. Mittaus on toteutettu Turun merenkulkuoppilaitoksen opinnäytetyönä.

Tulosten saamisen jälkeen niitä peilataan toimintaan ja tutkimme missä voimme parantaa ja ryhdymme vaadittaviin toimiin.

Hiilijalajäljen kompensointi on myös moniuloitteinen mahdollisuus. Kuinka paljon särkeä meidän tulee kalastaa, että toimintamme on hiilineutraalia? Ryhtyisimmekö metsänomistajaksi? Laskisimmeko jokaisen matkustajan osuuden hiilijalanjälkeemme ja toisimme asiakkaiden saatavaksi kompensaation sisältävän risteilylipun?

Mahdollisuuksia on monia ja tutkimme meille ja asiakkaillemme parasta vaihtoehtoa hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ja kompensoimiseksi.

Meille ympäristö on erittäin tärkeä asia ja haluamme tuoda sen ilmi myös asiakkaillemme ja muille sidosryhmille.

Laivoihin on tulossa televisiot joissa on suunniteltu pyörivän esimerkiksi hiilijalanjälkimittauksen tulos ja muuta tietoa ympäristövastuullisuusasioista.

Sosio-kulttuurinen kestävyys

Hankala tuota linnaa on ohittaakkaan.”

 • Kaikki matkailutuotteemme rakentuvat paikallisen kulttuuriperinnön ympärille, kuten Olavinlinnan historian ja vuosisatoja vanhojen laivareittien.
 • Meille jokainen paikallisyhteisön jäsen ja asiakas on saman arvoinen.
Lapset_Ievalla

Konkreettiset toimenpiteet:

Kuljemme samoja reittejä kuin laivat, veneet ja vesistön reittiliikenne on kulkenut jo vuosisatoja. Matkoillamme törmäämme usein meneillään olevaan tukinuittoon joka on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto raakapuulle ja joka on myös upea paikalliskulttuuria esittelevä elämys paikallisille että muualta Suomesta ja ulkomailta tuleville asiakkaille.

Olemme vahvasti paikallinen yritys. Suurin osa työntekijöistä on paikkakuntalaisia ja suosimme paikallisia toimijoita myös yhteistyöprojekteissamme, kuten markkinointimateriaalien ja oheistuotteiden, kuten postikorttien, tuottamisessa.

Eräs suuri paikallinen elementti näkyy myös kaikissa matkailutuotteissamme; Olavinlinna. Laivojemme reittiselostus kertoo neljällä eri kielellä linnan historian ja nykypäivän, linnan ympäristöön rakentuneen asutuksen tarinan ja esimerkiksi Pihlajavedellä matkustajat kuulevat ympäröivän luonnon erikoisuuksista.

Matkustajilla herää usein mielenkiinto aluettamme kohtaan ja he rohkeasti lähestyvät henkilökuntaa lisäkysymysten kera: eikö Laitaatsalmi tosiaan jäädy ollenkaan, onko kaikilla oma vene, kuinka monta lossia seudulla on. Meillä on valmistunut myös mobiilisovellus tuottamaan asiakkaille lisätietoa matkan aikana nähtävistä kohteista.

Meille jokainen paikallisyhteisön jäsen ja asiakas on saman arvoinen.

Laivoilla esteettömyys on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Laivoille pääsee pyörätuolilla ja henkilökunta avustaa liikkumisessa sekä laivaan nousussa ja poistumisessa. Laivoilla on käytössä reittiselostussovellus jossa reitti on kuvattu tekstimuodossa.

Kohtaamme jokaisen hymy huulilla ja teemme kaikkemme tuottaaksemme jokaiselle esteettömän palvelukokemuksen ja sitä myötä rentouttavan reissun Saimaan aalloille.

Turvallisuus

 

Varustamotoiminnassa turvallisuus on kaiken perusta.

 • Koulutettu miehistö huolehtii aluksen ja matkustajien turvallisuudesta.
 • Alukset tarkastetaan säännöllisesti.
Pelastautuminen

Konkreettiset toimenpiteet:

Varustamotoiminnassa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä osa vastuullisuutta.

Merenkulkuviranomaiset hyväksyvät säännöllisesti aluksemme ja ne on määräaikaishuollettu. Laivoilta löytyy pelastuslautat ja pelastusliivit kaikille matkustajille ja niitä on eri kokoisia, mm. vauvoille on varattu omat liivinsä.

Miehistö on koulutettu niin ensiapua vaativien tilanteiden, tulipalojen, aluksen oman turvallisuuden kuin pelastautumisenkin varalle.

Myös kapteeneillemme turvallisuus ja mukavuus on ensisijalla, joten kovalla tuulella alus voi joutua muuttamaan kurssiaan matkustusmukavuuden säilyttämiseksi, jolloin satamaantulo saattaa viivästyä muutamilla minuuteilla.

 

OLEMME SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON ETELÄ-SAVON PIIRIN YHTEITYÖKUMPPANI

Sustainable_Finland_Label_RGB_tm
Good_travel_seal_certificate
Detailed Report GTS Laivayhti├ Otukka Oy (1)1024_1
FI_pssry_Kannatusyritys-300dpi

Kiinnostaisiko risteily Savonlinnan ympäri?

Miten olisi täyden palvelun tilausristeily?

Lähdetäänkö teemaristeilylle?

Tervetuloa laivaan!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa